Δεκέμβριος 2017

01 Δεκεμβρίου 2017

Ανάρτηση προσφορών εκδρομής Β΄ Λυκείου 2017-2018 στην Αθήνα (Επίσκεψη στη Βουλή)

Αναρτούμε τις οικονομικές προσφορές  που κατατέθηκαν, για την εκδρομή της Β΄Λυκείου 2017-2018 στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή) από 10/3/2018 έως 13/3/2018.

Melemis TRAVEL

SAIS TRAVEL

K&B TRAVEL

 

Read more