Οκτώβριος 2018

30 Οκτωβρίου 2018

Ανάρτηση προσφορών εκδρομής Γ΄ Λυκείου 2018-2019 στη Θεσσαλονίκη

Αναρτούμε τις οικονομικές προσφορές  που κατατέθηκαν, για την εκδρομή της Γ΄Λυκείου 2018-2019 στη Θεσσαλονίκη από 25/11/2018 έως 29/11/2018.

Captains_Tours

Hermes Tours

K&B Travel

Read more