Εκτύπωση

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Μαθητές

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, στο Πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΚΔ? Πνευματικού Μαίου 2014 «Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης», προκηρύσσει τον 50 Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης.  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Γυμνασίων, Γενικών και  Επαγγελματικών Λυκείων με ένα ή δύο ιτοιήματα ο καθένας. Το κάθε ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες. Το Θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και θα το επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και η σύνθεση των ποιημάτων θα γίνει εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου. Τα ποιήματα Θα αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 στη διεύθυνση του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, Θεοφίλου 13, 54633 Θεσσαλονίκη. Εντός του φακέλου πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και των μαθητών (διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, Email).

Η αξιoλόγηση των ττοιημάτων θα γίνει από κριτική επιτροπή που θα συσταθεί από  τον Σύνέεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τρείς  έτταινοι για τους μαθητές του Γυμνασίου, τρία βραβεία και τρείς έπαινοι για  τους μαθητές των Λυκείων,

Η αττονομή των βραβείων και των επαίνων Θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του  2014, σε αίθουσα πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.  Για περισσότερες πληροφορίες σι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας στο τηλέφωνο 2310-286377 και να  επισκέπτονται την ιστοσελίδα  www.sekve.gr  .