Εκτύπωση

Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Πανελλήνιες Εξετάσεις

Όπως έχει ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ, η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ Α?/2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α?) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ268-Α?).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουσ στην κατηγορία αυτή υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για την σχετική εγκύκλιο.