Οι αλλαγές για το νέο Λύκειο (ΦΕΚ 1674/14-5-2019)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται -μετά την ψήφιση του νόμου για το νέο Λύκειο- τα εξής:
-Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων
-Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης
-Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών
-Υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης
-Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων
-Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
-Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου
-Τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Δείτε το ΦΕΚ 1674/14-5-2019 εδώ.