Το Βενετόκλειο – 1ο ΓΕΛ Ρόδου σε εκπαιδευτική συνάντηση στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Blic& Clic”

Το Βενετόκλειο – 1ο ΓΕΛ Ρόδου σε εκπαιδευτική συνάντηση στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Blic& Clic”

Εννεαμελής αντιπροσωπεία του σχολείου μας συμμετείχε στην 6η διεθνή συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών, που πραγματοποιήθηκε από 23 έως 27 Απριλίου 2018 στη Ρουμανία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Bringing life into classroom : innovative use of mobile devices in the educational process” – «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”). Εκτός της ελληνικής αντιπροσωπείας, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από 5 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία. Στην αποστολή του 1ου Λυκείου Ρόδου μετείχαν οι εκπαιδευτικοί Π. Αθανασόπουλος, Β. Αλεβίζου, Λ. Χαραλαμπίδης και Ν. Τσιρέβελος και οι μαθητές/μαθήτριες Β. Καρίκης, Β. Παυλίδη, Κ. Σπάρταλης, Α. Σταματούρου και Ε. Στεφανή. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, στην πόλη Focsani της Ρουμανίας.

Περισσότερα για τη συνάντηση :

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε :