Καθορισμός εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Καθορισμός εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Καθορίστηκε η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε την ύλη στο ΦΕΚ 3137/19-7-2021.

Σχετικά