Ολοκλήρωση του διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA229 “Educating Citizens”.

Ολοκλήρωση του διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA229 “Educating Citizens”.

Μετά την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ 2016-2018 KA201 ‘’Bringing Life Into the Classroom’’ (https://www.blicclic.wixsitecom/), το Βενετόκλειο 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου συμμετείχε εκ νέου στη δράση Εrasmus+ 2018-2020, ως εταίρος του σχεδίου ΚΑ229 «Educating citizens: Learning democracy through social action» – «Εκπαιδεύοντας Πολίτες:  Μαθαίνοντας τη Δημοκρατία μέσω Κοινωνικής Δράσης» (https://erasmuseducitizens.wordpress.com/). Η διετής διάρκεια του προγράμματος (Οκτώβριος 2018 – Οκτώβριος 2020) παρατάθηκε για έξι ακόμα μήνες, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηακαν για την αντιμετώπιση της covid19. Έτσι, το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2021.

Στο πρόγραμμα “Educating Citizens” συμμετείχαν, εκτός από το 1ο ΓΕΛ Ρόδου, τα σχολεία : α) ProCivitas Privata Gymnasium AB Stockholm, Στοκχόλμη, Σουηδία, συντονιστής του προγράμματος, β) Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola, Σέγκεντ, Ουγγαρία και γ) IES do Castro, Βίγο, Ισπανία.

Βασικός στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας, η διαμόρφωση μαθητών – ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη, δημοκρατικές ευαισθησίες και ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση, σεβασμό στη διαφορετικότητα και κατανόηση της ανάγκης για ελεύθερη έκφραση, διαφάνεια, δικαιοσύνη και ενεργό, δημοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Η προετοιμασία μελλοντικών ενεργών πολιτών, με αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες και στάσεις, αποτελεί ανάγκη αλλά και πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μια εποχή δύσκολη για το δημοκρατικό πολίτευμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Την παιδαγωγική ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος είχαν οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Ρόδου Αθανασόπουλος Παναγιώτης (συντονιστής), Αλεβίζου Βέρα, Τσιμπιδάκη Νίκη και Κρητικού Μαίρη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές / μαθήτριες Αρμπουνιώτη Αιμιλιανή, Γκουτσάν Μαρία – Άννα, Ζαφειράκης Ανδρέας, Ζήση Δανάη, Θωμάς Στέργιος, Καραγιάννη Αλεμίνα, Καστανίδη Ελένη, Κωνσταντάκη Τζούλια, Λαζαρίδου Μιχαηλία, Λεβέντης – Γιαννάς Γιώργος, Λυκοπάντης – Μιχαλόπουλος Ηλίας, Μπράτιτσης Νικόλαος, Παπαντωνίου Δέσποινα, Σκιώτη Αφροδίτη, Χατζησταμάτη Μαρία και Χειμωνέττου Χριστίνα.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε τέσσερεις εκπαιδευτικές συναντήσεις (κινητικότητες), μία σε κάθε χώρα, στις οποίες συμμετείχαν 5-6 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των μαθητών της χώρας υποδοχής. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών και εκπαιδευτικών καλύφθηκαν από την εγκεκριμένη επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής : α) Μάρτιος 2019 : Σέγκεντ, Ουγγαρία β) Οκτώβριος 2019 : Ρόδος γ) Φεβρουάριος 2020 : Βίγο, Ισπανία. Η τέταρτη κινητικότητα, που είχε προγραμματισθεί για τον Απρίλιο του 2020 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, αντικαταστάθηκε από διαδικτυακή συνάντηση, που οργάνωσε το συντονιστικό σχολείο ProCivitas της Στοκχόλμης το Δεκέμβριο του 2020.

Δείτε στο https://erasmuseducitizens.wordpress.com/ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους στόχους του, τους εταίρους, τις παραγματοποιηθείσες δραστηριότητες και κινητικότητες καθώς και τον “Οδηγό δραστηριοτήτων” (“The toolkit”).

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες του προγράμματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης :