Εγκεκριμένοι Μαθητικoί Διαγωνισμοί για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκεκριμένοι Μαθητικoί Διαγωνισμοί για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενημερωθείτε από τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων edu-gate.minedu.gov.gr σχετικά με όλους τους εγκεκριμένους μαθητικούς διαγωνισμούς για το σχολικό έτος 2021-22.