Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού

Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού

Το σχολείο μας πραγματοποίησε την προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.  Είχε προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών, των μαθητριών και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις οδηγίες που επιβάλλεται να ακολουθήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σχετικά