Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 Γενικών Λυκείων έχει ως εξής :

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Σχετικά