Επιλογή πρακτορείου για την εκδρομή στο Cern

Επιλογή πρακτορείου για την εκδρομή στο Cern

Μετά τις προσφορές των πρακτορείων και την συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών αποφασίστηκε το παρακάτω: Πρακτικό ανάθεσης εκδρομής

Οι προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για την έκδρομή του σχολείου μας στο Cern είναι:

Προσφορές Πρακτορείων