Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές
εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικέςεξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Πατήστε εδώ ώστε να ενημερωθείτε για το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την περίοδο διενέργειας των προκαταρτικών εξετάσεων για τις Στρατιωτικές Σχολές.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σχετικά