Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος η προκήρυξη “Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριων στη σχολή Αξιωματικών & Σπουδαστών/ριων στη σχολή πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025”.

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Πατήστε εδώ για τη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Σχετικά