Διεξαγωγή προσομοιώσεων Πανελλαδικών

Διεξαγωγή προσομοιώσεων Πανελλαδικών

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα προσομοιώσεων Πανελλαδικών Μαθημάτων 2024.

Θα το βρείτε στο σύνδεσμο:  https://grafis.sch.gr/index.php/s/BBQYZXHYJ6RozjV.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι προσομοιώσεις γίνονται εθελοντικά από τους εκπαιδευτικούς, με κόπο, απαιτούν χρόνο και γίνονται προς όφελος των μαθητριών και μαθητών, αφού το σχολείο δρα ενισχυτικά στην προσπάθειά τους.

Οι μαθητές και μαθήτριες θα εξασκηθούν σε θέματα επιπέδου Πανελληνίων και θα βιώσουν τη διαδικασία στο χώρο που θα δοκιμαστούν και στις εξετάσεις.

Σχετικά