Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Χαρακι, Προφήτη Αμώς, 15/04/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Χαρακι, Προφήτη Αμώς, 15/04/2024

Το 1ο ΓΕΛ Ρόδου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για την κατάθεση προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση τάξεων του σχολείου μας στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στους εξής προορισμούς:

  • Χαράκι
  • Προφήτη Αμώς

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2024 με συμμετοχή περίπου 180 μαθητών (με απόκλιση +5 μαθητών) και 27 συνοδών εκπαιδευτικών

  1. Αναχώρηση στις 8:30 π.μ. από το 1ο ΓΕΛ Ρόδου με προορισμό το Χαράκι. Στη συνέχεια στον Προφήτη Αμώς.
  2. Αναχώρηση από Προφήτη Αμώς και επιστροφή στο 1ο ΓΕΛ Ρόδου στις 14:45.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

  • Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)
  • Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσειςτους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσίαπροδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας γιαμετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).
  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
  • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.
  • Στην προσφορά θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν όλο το πακέτο της εκδρομής στους καθηγητές.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως: Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μόνο σε κλειστούς φακέλους με την επωνυμία του πρακτορείου μέχρι την Παρασκευή 12/4/2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Ρόδου.

Προσφορές απεσταλμένες με mail που δεν είναι κλειδωμένες με κωδικό δεν θα γίνονται δεκτές.

Μετά το πέρας της προθεσμίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι προσφορές θα ανοίξουν και θα αξιολογηθούν από την προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή τη Παρασκευή 12/04/2024 και ώρα 12:00.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών και οι επιβεβαιώσεις σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής μαθητών.

Ο Διευθυντής
Παύλος Κεφαλάκης
ΠΕ86 – Πληροφορικής

Σχετικά