Προγράμματα και οδηγίες υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2024

Προγράμματα και οδηγίες υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2024

Πατήστε εδώ για να βρείτε τις οδηγίες και τα προγράμματα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ο σύνδεσμος – φάκελος θα ενημερώνεται καθώς θα λαμβάνουμε νέες ενημερώσεις από τις Διευθύνσεις

Σχετικά