Εκπαιδευτική νομοθεσία

Εκπαιδευτική νομοθεσία

Ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία για το Γενικό Λύκειο.


ΈγγραφοΠεριεχόμενο
49510/ΓΔ4/3-5-2022Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων Α΄ και Β΄ τάξης όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)
ΦΕΚ. Β 2136/30-4-2022Τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/ 22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»
(Β’ 5787).
ΦΕΚ. Β 5787/30-12-2020Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).
Φ.251/43712/Α5/14-4-2022Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄643) με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ70Α΄) και με το άρθρο 165 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167Α΄).»

Φ.251/41927/Α5/13-4-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»
ΦΕΚ Β’ 1454/25.03.2022Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορoνοϊού SARS-COV-2 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.
ΦΕΚ Β΄607/12-02-2022Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.
ΦΕΚ Β΄ 7/06-01-2022«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β΄ 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β΄4960)».
ΦΕΚ Β΄ 5932/16-12-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 139/18-01-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β ́ 1948/24-03-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5769/10-12-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 143/18-01-2023Πρόγραμμα Σπουδών των μαθήματων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 137/18-01-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φιλοσοφίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β΄ 5390/19-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 2051/31-03-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5382/19-11-2021
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5381/19-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 138/18-01-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 198/19-01-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5266/12-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5257/12-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5236/11-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2024-2025 στη Β΄Τάξη)
Υ.Α. Φ.253.1/ 148469 /Α5/18-11-2021Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ για εισαγωγή στα ΑΕΙ κλπ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
ΦΕΚ Β΄ 4677/11-10-2021Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’  193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’  111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).
ΦΕΚ Β΄ 4614/6-10-2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”. (Β’ 2005).
ΦΕΚ Β 4433/25-9-2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/ 03-07-2020 υπουργικής απόφασης Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. (Β΄ 2737).
ΦΕΚ Β΄ 4501/29-09-2021Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του “Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
ΦΕΚ 4254/15-9-2021Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22 .
ΦΕΚ 4189/10-9-2021Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχ. μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο
ΦΕΚ 4188/10-9-2021Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22
ΦΕΚ 4187/10-9-2021Λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και λοιπών εκπαιδευτικών δομών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 – 2022, και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19
ΦΕΚ 4134/9-9-2021Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΦΕΚ 3791/13-8-2021Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3782/13-8-2021Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).
Ν. 4823/2021 – ΦΕΚ A 136/2021/3-8-2021Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
ΥΑ 83871/Δ2-ΦΕΚ 3137/19-7-2021.Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
YA 72367/ΓΔ4 – ΦΕΚ 2675/ 24-6-2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης  Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (Β΄ 2005).
75296/Δ2 / 24-06-2021Εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2021-2022
ΦΕΚ 1930/13-5-2021Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των
υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις
Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.
ΦΕΚ 4187/08-08-2022Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας
των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των
Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις
Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής
ΦΕΚ 1929/13-5-2021Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών
στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
ΦΕΚ 774/26-2-2021Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής”
Ν.4777/2021/ΦΕΚ 25/17-2-2021Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις.
ΦΕΚ 5136 Β’ 2022Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το
ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν.  4186/2013 (Α’  193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.  4610/2019 (Α’  70), με το άρθρο 7 του ν.  4692/2020 (Α’  111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Υ.Α. 3752/ΓΔ4/ΦΕΚ 68 Β΄/14-1-2021Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για τo σχολικό έτος 2020-2021
Εγκύκλιος 167603/ΓΔ4/ 09-12-2020Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021. Δείτε και τον σχετικό οδηγό για την αξιολόγηση των μαθητών στην εφαρμογή Webex.
 Υ.Α. Φ.251/159037/Α5 – ΦΕΚ 5158 Β΄/2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/ 20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
ΕΟΔΥ/11-11-2020Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων 
153907/Δ2/11-11-2020Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας καιΛογοτεχνίας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 ( Άλλες ενδεικτικές εκφωνήσεις του θέματος Γ΄ (Λογοτεχνία) και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.)
Υ.Α. 151978/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄4900/07-11-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).

149062/ΓΔ4/ 02-11-2020
Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 / ΦΕΚ Β 4810/ 31-10-20
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67723-ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484).
YA 129431/ΓΔ4 – ΦΕΚ Β’ 4183/28-9-2020Σύμβουλος Σχολικής Ζωής.
Υ.ΠΑΙ.Θ. 131198/Δ2/ 30-09-2020Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Πληροφορική» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021
Υ.ΠΑΙ.Θ.131178/Δ2/ 30-09-2020Οδηγίες για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021
YA 131451/ΓΔ4-ΦΕΚ 4264-30-9-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).
ΥΑ 125708/Δ2 – ΦΕΚ 4177/28-9-2020Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΥΑ 125735/Δ2 – ΦΕΚ 4178/28-9-2020Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021. (για τα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου)
ΥΑ 119530/Δ2 και
119511/Δ2 ΦΕΚ Β΄3970-17-9-2020
1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

ΥΑ 119578/Δ2 και
119511/Δ2 ΦΕΚ Β΄3971-17-9-2020
1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
2. Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο (ορίζεται ότι “το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β΄ 131) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”- βλ. άρθρο 5)
120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ -ΦΕΚ Β΄ 3882/12-09-2020 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08- 09-2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ 3780/τΒ΄/08-09-2020
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
Δ.1α/ΓΠ.οικ. 53452 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 3630 – 31.08.2020Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.
ΥΑ 94893/Δ2-ΦΕΚ 046/22-7-2020Καθορισμός εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021.
ΥΑ 89646/Δ2- ΦΕΚ 3027/20-7-2020Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 97911/Δ2 – ΦΕΚ 3215/3-8-2020Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
ΥΑ 85980/Δ2 – ΦΕΚ 2737/4-7-2020 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 74181/Δ2-ΦΕΚ 2265/12-6-2020Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, με εφαρμογή από το σχολικό έτος 2020-21.
Νόμος 4692/2020 – ΦΕΚ 111/12-6-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
αρ.5 : Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών
αρ.6 : Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο
αρ.7 : Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
αρ.8 : Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο
αρ.9 : Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
αρ.33 : Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης
αρ. 34 Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους
αρ.35 : Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους
αρ. 36 : Ομάδες σχολείων
αρ. 37 : Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων
αρ. 38 : Σύμβουλος Σχολικής Ζωής
αρ. 40 : Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς
ΥΑ 52826/Δ2 και 52840/ΓΔ4 – ΦΕΚ 1765/8-5-2020Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.
ΥΑ 31603/Δ2-ΦΕΚ 699/4-3-2020Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
Φ.251/25089/Α5 – ΦΕΚ 643/27-2-2020Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄/7-5-2019) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019).
ΥΑ 20883 /ΓΔ4 – ΦΕΚ 456/13-2-2020Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας
ΥΑ 25735/Η1- ΦΕΚ 6255/27-2-2020Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων
ΥΑ 203565/Δ2 – ΦΕΚ 4913/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΥΑ 203488/Δ2 – ΦΕΚ 4912/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203549/Δ2 – ΦΕΚ 4911/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΥΑ 203518/Δ2 – ΦΕΚ 4910/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203517/Δ2 και 203535/Δ2-ΦΕΚ 4906/31-12-20191. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας (Προσανατολισμού) της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203524/Δ2 – ΦΕΚ 4903/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203503/Δ2 και 203539/Δ2 – ΦΕΚ 4902/31-12-20191. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 107268/Δ2 – ΦΕΚ 2881/5-7-2019Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων.
(Αντικατάσταση των άρθρων 1,2 και 5 της ΥΑ 71388/Δ2-ΦΕΚ 1674/14-5-2019 )
ΥΑ 79942/ΓΔ4-ΦΕΚ 2005/31-5-2019Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ΥΑ 71388/Δ2-ΦΕΚ 1674/14-5-2019 Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
(Τα άρθρα 1,2 και 5 αντικαταστάθηκαν από την ΥΑ 107268/Δ2 – ΦΕΚ 2881/5-7-2019) – οι ΥΑ αντικαταστάθηκαν από τη νεότερη ΥΑ 125708/Δ2 – ΦΕΚ 4177/28-9-2020.
Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες