Εκπαιδευτική νομοθεσία

Εκπαιδευτική νομοθεσία

Ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία για το Γενικό Λύκειο.

Επιμέλεια : Π.Γ.Αθανασόπουλος


ΈγγραφοΠεριεχόμενο
 Υ.Α. Φ.251/159037/Α5 – ΦΕΚ 5158 Β΄/2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/ 20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
ΕΟΔΥ/11-11-2020Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων 
153907/Δ2/11-11-2020Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας καιΛογοτεχνίας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 ( Άλλες ενδεικτικές εκφωνήσεις του θέματος Γ΄ (Λογοτεχνία) και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.)
Υ.Α. 151978/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄4900/07-11-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).

149062/ΓΔ4/ 02-11-2020
Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 / ΦΕΚ Β 4810/ 31-10-20
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67723-ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484).
YA 129431/ΓΔ4 – ΦΕΚ Β’ 4183/28-9-2020Σύμβουλος Σχολικής Ζωής.
Υ.ΠΑΙ.Θ. 131198/Δ2/ 30-09-2020Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Πληροφορική» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021
Υ.ΠΑΙ.Θ.131178/Δ2/ 30-09-2020Οδηγίες για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021
YA 131451/ΓΔ4-ΦΕΚ 4264-30-9-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).
ΥΑ 125708/Δ2 – ΦΕΚ 4177/28-9-2020Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΥΑ 125735/Δ2 – ΦΕΚ 4178/28-9-2020Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021. (για τα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου)
ΥΑ 119530/Δ2 και
119511/Δ2 ΦΕΚ Β΄3970-17-9-2020
1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

ΥΑ 119578/Δ2 και
119511/Δ2 ΦΕΚ Β΄3971-17-9-2020
1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
2. Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο (ορίζεται ότι “το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β΄ 131) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”- βλ. άρθρο 5)
120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ -ΦΕΚ Β΄ 3882/12-09-2020 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08- 09-2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ 3780/τΒ΄/08-09-2020
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
Δ.1α/ΓΠ.οικ. 53452 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 3630 – 31.08.2020Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.
ΥΑ 94893/Δ2-ΦΕΚ 046/22-7-2020Καθορισμός εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021.
ΥΑ 89646/Δ2- ΦΕΚ 3027/20-7-2020Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 85980/Δ2 – ΦΕΚ 2737/4-7-2020 τροποποίηση ΥΑ 97911/Δ2 – ΦΕΚ 3215/3-8-2020Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 74181/Δ2-ΦΕΚ 2265/12-6-2020Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, με εφαρμογή από το σχολικό έτος 2020-21.
Νόμος 4692/2020 – ΦΕΚ 111/12-6-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
αρ.5 : Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών
αρ.6 : Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο
αρ.7 : Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
αρ.8 : Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο
αρ.9 : Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
αρ.33 : Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης
αρ. 34 Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους
αρ.35 : Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους
αρ. 36 : Ομάδες σχολείων
αρ. 37 : Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων
αρ. 38 : Σύμβουλος Σχολικής Ζωής
αρ. 40 : Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς
ΥΑ 52826/Δ2 και 52840/ΓΔ4 – ΦΕΚ 1765/8-5-2020Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.
ΥΑ 31603/Δ2-ΦΕΚ 699/4-3-2020Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
Φ.251/25089/Α5 – ΦΕΚ 643/27-2-2020Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄/7-5-2019) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019).
ΥΑ 20883 /ΓΔ4 – ΦΕΚ 456/13-2-2020Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας
ΥΑ 25735/Η1- ΦΕΚ 6255/27-2-2020Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων
ΥΑ 203565/Δ2 – ΦΕΚ 4913/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΥΑ 203488/Δ2 – ΦΕΚ 4912/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203549/Δ2 – ΦΕΚ 4911/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΥΑ 203518/Δ2 – ΦΕΚ 4910/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203517/Δ2 και 203535/Δ2-ΦΕΚ 4906/31-12-20191. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας (Προσανατολισμού) της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203524/Δ2 – ΦΕΚ 4903/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203503/Δ2 και 203539/Δ2 – ΦΕΚ 4902/31-12-20191. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 107268/Δ2 – ΦΕΚ 2881/5-7-2019Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων.
(Αντικατάσταση των άρθρων 1,2 και 5 της ΥΑ 71388/Δ2-ΦΕΚ 1674/14-5-2019 )
ΥΑ 79942/ΓΔ4-ΦΕΚ 2005/31-5-2019Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ΥΑ 71388/Δ2-ΦΕΚ 1674/14-5-2019 Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
(Τα άρθρα 1,2 και 5 αντικαταστάθηκαν από την ΥΑ 107268/Δ2 – ΦΕΚ 2881/5-7-2019) – οι ΥΑ αντικαταστάθηκαν από τη νεότερη ΥΑ 125708/Δ2 – ΦΕΚ 4177/28-9-2020.
Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες