Γαϊτάνος Γεώργιος

Γαϊτάνος Γεώργιος
ειδικότηταΘεολόγος, ΠΕ.01
mailgaitanosg@yahoo.gr
url
βιογραφικό σημείωμα
Webexhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/ggaitanos 
Ηλεκτρονικές τάξεις
(e-class / e-me)
Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου:
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606269/
Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου:
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606270/
Θρησκευτικά Γ΄ Λυκείου:
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606271/