Παλικρούσης Χαράλαμπος

Παλικρούσης Χαράλαμπος
ειδικότηταΜαθηματικός ΠΕ 03
mailpalihar7@gmail.com
url
βιογραφικό σημείωμα
Webexhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/palichar
Ηλεκτρονικές τάξεις
(e-class / e-me)
Γ2 Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606256/
Γεωμετρία Β6: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606255/
Άλγεβρα Β6: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606254/
Μαθηματικά Προσανατολισμού ΒΘΕΤ1: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606253/
Γεωμετρία Α6: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606252/
Άλγεβρα Α6: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606251/