Προγράμματα σπουδών-ωρολόγιο πρόγραμμα.

Προγράμματα σπουδών-ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επιμέλεια : Π.Γ.Αθανασόπουλος

ενημέρωση : 18-12-2021


Δείτε την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΈγγραφοΠεριεχόμενο
ΦΕΚ Β΄ 5932/16-12-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5879/15-12-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024)
ΦΕΚ Β ́ 1948/24-03-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5769/10-12-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5586/01-12-2021Πρόγραμμα Σπουδών των μαθήματων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5468/25-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φιλοσοφίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2024-2025)
ΦΕΚ Β΄ 5390/19-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5389/19-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5382/19-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Χημείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β ́ 2051/31-03-2023Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Φυσικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5341/17-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Βιολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5284/12-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5266/12-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5257/12-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄Τάξη)
ΦΕΚ Β΄ 5236/11-11-2021Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2024-2025 στη Β΄Τάξη)
ιστοσελίδα ΙΕΠΝέα προγράμματα σπουδών (*εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-2024)
ΦΕΚ Β 4402/23-9-21Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3791/13-8-2021Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 119530/Δ2 και
119511/Δ2 ΦΕΚ Β΄3970-17-9-2020
1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

ΥΑ 119578/Δ2 και
119511/Δ2 ΦΕΚ Β΄3971-17-9-2020
1. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
2. Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο (ορίζεται ότι “το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β΄ 131) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”- βλ. άρθρο 5)
ΥΑ 89646/Δ2- ΦΕΚ 3027/20-7-2020Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 74181/Δ2-ΦΕΚ 2265/12-6-2020Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, με εφαρμογή από το σχολικό έτος 2020-21.
ΥΑ 31603/Δ2-ΦΕΚ 699/4-3-2020Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
ΥΑ 203565/Δ2 – ΦΕΚ 4913/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΥΑ 203488/Δ2 – ΦΕΚ 4912/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203549/Δ2 – ΦΕΚ 4911/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΥΑ 203518/Δ2 – ΦΕΚ 4910/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203517/Δ2 και 203535/Δ2-ΦΕΚ 4906/31-12-20191. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας (Προσανατολισμού) της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203524/Δ2 – ΦΕΚ 4903/31-12-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 203503/Δ2 και 203539/Δ2 – ΦΕΚ 4902/31-12-20191. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.