Τσιμπιδάκη Ανδρονίκη

Τσιμπιδάκη Ανδρονίκη
ειδικότηταΦιλόλογος, ΠΕ 02
mailtsimbiniki@gmail.com
url
βιογραφικό σημείωμα
Webexhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/tandron  
Ηλεκτρονικές τάξεις
(e-class / e-me)
A1 Αρχαία : 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606211/
Α1 Ιστορία
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606264/
Α6 Ιστορία: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606265/
Β1 Αρχαία: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606266/
Β1 Ανθρωπιστικών – Αρχαία: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606212/
Γ4 Ν.Ε. Γλώσσα και Λογοτεχνία: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606216/