Κατάθεσις θεμελίου λίθου Βενετοκλείου Γυμνασίου, 18-1-1909

Κατάθεσις θεμελίου λίθου Βενετοκλείου Γυμνασίου, 18-1-1909

Στο μικρό αυτό βιβλίο, που φέρει τον τίτλο “Κατάθεσις θεμελίου λίθου Βενετοκλείου Γυμνασίου εν Ρόδω, γενομένη τη 18η Ιανουαρίου 1909” και εκδόθηκε στην Αθήνα το 1909, περιγράφεται η ιστορική τελετή της κατάθεσης του θεμελίου λίθου του Βενετοκλείου Γυμνασίου και περιλαμβάνονται οι λόγοι που εκφωνήθηκαν. Η έκδοση φυλάσσεται στην ιστορική βιβλιοθήκη του Βενετοκλείου. Διαβάστε το βιβλίο εδώ.