Ιστορική Βιβλιοθήκη

Η δημιουργία της Βιβλιοθήκης του Βενετοκλείου χρονολογείται από τη σχολική περίοδο 1911-12, όταν και αρχίζει τη λειτουργία του το σχολείο. Εμπλουτίζεται με πλήθος εκδόσεων χάρη στις δωρεές Ροδίων πολιτών.

Η διακοπή της λειτουργίας του Βενετοκλείου Γυμνασίου το σχολικό έτος 1937-38 και η στέγαση στο ιστορικό κτίριο του Γραφείου Πυροβολικού, οδηγεί σε διακοπή της λειτουργίας και της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη, όπως και τα αρχεία και ο υπόλοιπος σχολικός εξοπλισμός, στοιβάζονται στο υπόγειο, χωρίς καμία τάξη και φροντίδα. Καθώς, μάλιστα, ο χώρος παρέμενε συνήθως ανοικτός και αφύλακτος, πολλά βιβλία, αρχεία και αντικείμενα εκλάπησαν. Αρκετά από τα βιβλία μεταφέρονται σε άλλα κτίρια. Έστι, όταν μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών το 1943 το σχολείο ξαναλειτουργεί, η βιβλιοθήκη του δεν υπάρχει.

Μετά την απελευθέρωση, το σχολικό έτος 1947-48 αποφασίζεται ο χωρισμός του σχολείου σε δύο Γυμνάσια, Αρρένων και Θηλέων. Το Γυμνάσιο Αρρένων μεταστεγάζεται στο γειτονικό ιταλικό στρατιωτικό κτίριο. Το Δεκέμβριο του 1949 ο Εμμανουήλ Παπαϊωάννου συγκεντρώνει και καταγράφει τα διασκορπισμένα βιβλία -ένα μέρος τους βρέθηκε στο Ιταλικό σχολείο Αρρένων-, επανασυγκροτώντας την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Βενετοκλείου, που στεγάζεται έκτοτε στο νέο κτίριο του Γυμνασίου Αρρένων (σημερινό 1ο ΓΕΛ Ρόδου).

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Βενετοκλείου στεγάζεται σήμερα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του 1ου ΓΕΛ Ρόδου. Έχουν καταγραφεί περί τα 6.000 βιβλία, χρονολογούμενα  από τον 16ο αιώνα έως σήμερα. Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη φυλάσσονται βιβλία οικονομικά, εκπαιδευτικά, ιστορικά, λογοτεχνικά, θεολογικά κά., εγκυκλοπαίδειες,  λεξικά και περιοδικά.