Νομοθεσία Ενδοσχολικών

Δείτε το άρθρο που καθορίζει τις ενδοσχολικές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2021 (Αριθμ. 102474/Δ2)

Τροποποιητική της απόφασης Αριθμ. 102474/Δ2 (ΦΕΚ_Β_4678_22)