Ιστορικά τεκμήρια

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται ενδιαφέροντα ιστορικά τεκμήρια από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Βενετοκλείου και από τα Ιστορικά Αρχεία του σχολείου. Διαβάστε πιο κάτω τα διαθέσιμα ιστορικά τεκμήρια:

  1. “Κατάθεσις θεμελίου λίθου Βενετοκλείου Γυμνασίου εν Ρόδω, γενομένη τη 18η Ιανουαρίου 1909”