Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δείτε το απόσπασμα σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετικά