Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών/μαθητριών για το σχολικό έτος 2020 -2021

Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών/μαθητριών για το σχολικό έτος 2020 -2021

Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών/μαθητριών για το σχολικό έτος 2020 -2021, πληροφορούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας τα εξής:

 1. Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, δεν κρίνεται αναγκαία η προσέλευση των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο.
 2. Με την έναρξη του σχολικού έτους στις 14/9 οι μαθητές/μαθήτριες θα λάβουν έντυπο εγγραφής. Το έντυπο θα συμπληρωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες και θα επιστραφεί από τους μαθητές/μαθήτριες στο σχολείο μαζί με τα παρακάτω :
 • Τάξη Α’ :
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δελτίο Υγείας
  • Συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (25 Ευρώ)
 • Τάξη Β΄:
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (25 Ευρώ)
 • Τάξη Γ΄:
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (25 Ευρώ)
  • 4 Φωτογραφίες

από τη Διεύθυνση

Σχετικά