Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας (Νοέμβριος 2020).

Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας (Νοέμβριος 2020).

Α. Προσέλευση στο σχολείο.

Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα (βλ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 / ΦΕΚ Β 4810/ 31-10-20) για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η χρήση μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για μαθητές/τριες, καθηγητές/τριες και επισκέπτες. Η είσοδος στο σχολικό προαύλιο και το σχολικό κτίριο επιτρέπεται μόνο σε άτομα που φέρουν υγειονομική (μή χειρουργική) μάσκα μιας χρήσης ή υφασμάτινη.

Ως ώρα προσέλευσης όλων των μαθητών/μαθητριών ορίζεται η 08:00 π.μ. Οι μαθητές προσέρχονται άμεσα στις αίθουσες. Η πρωινή συγκέντρωση πραγματοποιείται με όλα τα μέτρα προφύλαξης και εφόσον υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις από τη διεύθυνση. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης στην τάξη, ο μαθητής/τρια οφείλει να προσκομίσει στο διδάσκοντα γραπτό σημείωμα υπογεγραμμένο από το διευθυντή ή τους υποδιευθυντές.


Β. Υγειονομικοί κανόνες στη διάρκεια του μαθήματος :

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες στη διάρκεια του μαθήματος. Μαθητής/τρια χωρίς μάσκα δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσει το μάθημα και αποχωρεί από την αίθουσα με εντολή του διδάσκοντος.
 • Σε περίπτωση που μαθητής/τρια αισθανθεί δυσφορία λόγω της χρήσης μάσκας, μπορεί να ζητήσει να βγει από την αίθουσα για λίγα λεπτά και να επιστρέψει, όταν αισθανθεί καλύτερα.
 • Σε περίπτωση που μαθητής/τρια αισθανθεί αδιαθεσία, έντονη δυσφορία, σωματική κόπωση, υψηλή θερμοκρασία ή άλλο σύμπτωμα του κορονοϊού (πονόλαιμο, πονοκέφαλο, βήχα κλπ) , πρέπει άμεσα να ενημερώσει τον διδάσκοντα, ώστε να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
 • Η χρήση κλιματιστικού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση ανυπόφορων συνθηκών και πάντοτε με ανοιχτά τα παράθυρα και την πόρτα της αίθουσας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα προβλέπουν ισχυρή σύσταση αποφυγής της χρήσης κλιματιστικού και -αντ’ αυτής- επαρκή αερισμό της αίθουσας.

Γ. Διάλειμμα

Αποχώρηση από τις σχολικές αίθουσες :

 • Με το τέλος κάθε διδακτικής ώρας, ο διδάσκων/η διδάσκουσα εποπτεύει την εκκένωση της αίθουσας από τους μαθητές/τριες, που είναι υποχρεωμένοι/ες να κατεβούν αμέσως στο προαύλιο. Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή μαθητή/τριας στη σχολική αίθουσα στη διάρκεια του διαλείμματος.

Κατά την έξοδο των μαθητών/τριών από την σχολική αίθουσα θα πρέπει:

 • να μη βγάζουν τη μάσκα τους.
 • να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας.
 • να χρησιμοποιείται η καθορισμένη για κάθε τμήμα σκάλα καθόδου προς το προαύλιο.
 • να τηρούνται κατά γράμμα όλες οι οδηγίες των καθηγητών/τριών.

Στη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες θα πρέπει:

 • να μη βγάζουν τη μάσκα τους.
 • να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες των καθηγητών/τριών που εφημερεύουν στο προαύλιο.
 • να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας (1,5-2 μ.) και να αποφεύγουν το συνωστισμό.
 • κατά την αναμονή τους στο κυλικείο να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας. Μπροστά από το κυλικείο υπάρχει κατάλληλη διαγράμμιση στο έδαφος και ειδική διευθέτηση του χώρου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Με το τέλος του διαλείμματος και κατά την επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίες οι μαθητές/τριες θα πρέπει :

 • να μη βγάζουν τη μάσκα τους.
 • να αποφεύγουν το συνωστισμό, τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας.
 • να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες των καθηγητών/τριών.

Δ. “Διάλειμμα μάσκας” – περιπτώσεις αφαίρεσης μάσκας

 • Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που οι μαθητές/τριες δεν καλούνται να μιλούν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου. Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή ατομικής εργασίας από τους μαθητές/τριες, έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι δυνατόν. Στο διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν θα φορούν μάσκα.
 • Δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε επίσης πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

Ε. Άλλα ζητήματα συμπεριφοράς μαθητών/μαθητριών.

 • Οι μαθητές/ μαθήτριες μπορούν να έχουν μαζί τους στην αίθουσα διδασκαλίας μόνο νερό. Η κατανάλωση τροφίμων, αναψυκτικών και ροφημάτων επιτρέπεται μόνο στο προαύλιο του σχολείου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Οι μαθητές φροντίζουν να διατηρούν την αίθουσα διδασκαλίας και τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου (διάδρομοι, προαύλιο κλπ) καθαρούς.
 • Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους του σχολείου.

Στ. Άδεια αποχώρησης από το σχολείο πριν από τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.

 • Ο μαθητής/η μαθήτρια που για κάποιο σοβαρό λόγο επιθυμεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, θα πρέπει να προσέλθει στο γραφείο των Υποδιευθυντών και να δηλώσει το λόγο αποχώρησής του/της. Οι Υποδιευθυντές ενημερώνουν τον κηδεμόνα, και χορηγούν στο μαθητή/μαθήτρια γραπτό σημείωμα εξόδου, το οποίο επιδεικνύεται στο σχολικό φύλακα κατά την αποχώρηση από το σχολείο.

Σχετικά