Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την “παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού”

Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την “παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διασποράς του  κορωνοϊού”

Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το σχολείο μας αναρτά στην ιστοσελίδα του τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα».

Σχετικά