Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών από 11 έως και 24.3.2020 (ΦΕΚ 783/10-3-2020)

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών από 11 έως και 24.3.2020 (ΦΕΚ 783/10-3-2020)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 783/10-3-2020) η κοινή υπουργική απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. Δείτε την απόφαση.

Σχετικά