Αρνικίου Δημήτριος

Αρνικίου Δημήτριος
ειδικότηταμαθηματικός, ΠΕ03
mail arnikioud@gmail.com
urlhttp://arnikiou.mysch.gr/
βιογραφικό σημείωμα
Webexhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/darnikiou
Ηλεκτρονικές τάξεις
(e-class / e-me)
A2 ΑΛΓΕΒΡΑ:  https://eclass03.sch.gr/courses/EL606140/
A4 ΑΛΓΕΒΡΑ: https://eclass03.sch.gr/courses/EL606142/
Α4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: https://eclass03.sch.gr/courses/EL606141/
Β2 ΑΛΓΕΒΡΑ: https://eclass03.sch.gr/courses/EL606144/
ΒΘΕΤ2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: https://eclass03.sch.gr/courses/EL606268/
ΓΘΕΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: https://eclass03.sch.gr/courses/EL606113/