Μαρτάκης Μάρτης

Μαρτάκης Μάρτης
ειδικότηταΜαθηματικός ΠΕ 03
mailmmartakis@yahoo.gr
url
βιογραφικό σημείωμα
Webexhttps://minedu-secondary2.webex.com/meet/mmartakis
Ηλεκτρονικές τάξεις
(e-class / e-me)
A5  ΑΛΓΕΒΡΑ:  
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606231/
Α5 και Α2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606228/
Β3 θετικής Μαθηματικά προσανατολισμού: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606225/
Γ2 Οικονομίας Μαθηματικά: 
https://eclass03.sch.gr/courses/EL606102/