Αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου σε εκπαιδευτική συνάντηση στην Ουγγαρία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ “Educating Citizens”

Αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου σε εκπαιδευτική συνάντηση στην Ουγγαρία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ “Educating Citizens”

Αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου – 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου συμμετείχε από 25 έως και 29 Μαρτίου 2019 σε εκπαιδευτική συνάντηση στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ229 «Educating citizens: Learning democracy through social action» («Εκπαιδεύοντας Πολίτες:  Μαθαίνοντας τη Δημοκρατία μέσω Κοινωνικής Δράσης»).

Την εκπαιδευτική συνάντηση της Ουγγαρίας οργάνωσε το Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola της πόλης Σέγκεντ στη νότια Ουγγαρία. Στη διάρκεια μιας εξαιρετικά δημιουργικής εβδομάδας, οι μαθητές των τεσσάρων σχολείων – εταίρων συμμετείχαν σε εργαστήρια, ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές επισκέψεις, άριστα προετοιμασμένες από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς του ουγγρικού σχολείου κες Agi Bato και Katalin Tarjan.

Παράλληλα, οι μαθητές/μαθήτριες, φιλοξενούμενοι/ες στα σπίτια των Ούγγρων συμμαθητών/συμμαθητριών τους και μέλη μιας μεγάλης πολυεθνικής ομάδας εργασίας, είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να έρθουν σε στενή επαφή με τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα μιας άλλης κοινωνίας, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εβδομάδας, ενταγμένες στη μέθοδο 5 επιπέδων “The Active Citizens Learning Journey” του Βρετανικού Συμβουλίου που ακολουθείται από το πρόγραμμα,  αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαλόγου,  στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης ανάμεσα στο «εγώ» και στο «εσύ», ανάμεσα στον «εαυτό μου» και τον «άλλο». Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας, του αισθήματος του «συνανήκειν» και της αμοιβαίας ευθύνης μεταξύ των μελών της κοινότητας. Τέλος, οι μαθητές ενημερώθηκαν με τρόπο βιωματικό και συζήτησαν δημιουργικά σημαντικά σύγχρονα προβλήματα (μεταναστευτικό, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικές διακρίσεις κά) για τα οποία είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση.

Στην αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου – 1ου ΓΕΛ Ρόδου μετείχαν οι μαθητές της Α΄ τάξης Ζαφειράκης Ανδρέας, Θωμάς Στέργιος, Καραγιάννη Αλεμίνα, Λεβεντης-Γιαννάς Γιώργος, Σκιώτη Αφροδίτη, Χειμωνέττου Χριστίνα και οι καθηγητές Αθανασόπουλος Παναγιώτης και Τσιμπιδάκη Νίκη. 

Για περισσότερα :

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις διαδικτυακές σελίδες του προγράμματος :

Σχετικά