Ανάρτηση προσφορών για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου 2020

Ανάρτηση προσφορών για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου 2020

Οι προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για την 5ήμερη εκδρομή της Γ’  Λυκείου τον Φεβρουάριο του 2020 στην Πράγα έχουν ως εξής :

Προσφορά Grecos Travel

Προσφορά Happydays Travel

Προσφορά Zorpidis Travel

Σχετικά