3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας : «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» – 2020-2021.

3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας : «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» – 2020-2021.

 Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοργανώνουν τον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση και χρήση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους ώστε να αναδειχθεί η οπτικοακουστική μας κληρονομιά με τη ματιά των νεότερων γενεών. 

Για περισσότερα δείτε :

Σχετικά