9ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη. – σχ. έτος 2020-2021

9ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη. – σχ. έτος 2020-2021

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει τον 9ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε περισσότερα

στην εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Σχετικά