Εγκεκριμένοι Μαθητικoί Διαγωνισμοί για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκεκριμένοι Μαθητικoί Διαγωνισμοί για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημερωθείτε από τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων edu-gate.minedu.gov.gr σχετικά με όλους τους εγκεκριμένους μαθητικούς διαγωνισμούς για το σχολικό έτος 2020-21.

Σχετικά