Δραστηριότητες σχολείου – Εκπαιδευτικά παιχνίδια-παζλ

Δραστηριότητες σχολείου – Εκπαιδευτικά παιχνίδια-παζλ

Ένας από τους ομίλους που θα λειτουργήσει τη σχολική χρονιά 2022-2023 στο σχολείο μας είναι ο όμιλος “Εκπαιδευτικά παιχνίδια-παζλ” για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄Λυκείου.

Κύριοι στόχοι του συγκεκριμένου ομίλου είναι η ψυχαγωγία, η ενίσχυση της ομαδικότητας, η ανάδειξη της αξίας της συνεργασίας, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κ.ά. Τα παιδιά πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα με συζήτηση και χαλαρή διάθεση.