Ισχύουσα νομοθεσία για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21

Ισχύουσα νομοθεσία για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21

ΈγγραφοΠεριεχόμενο
Υ.Α. 151978/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄4900/07-11-2020Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).
120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ -ΦΕΚ Β΄ 3882/12-09-2020Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.