Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού (σχ. έτος 2020-21)

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού (σχ. έτος 2020-21)

 Με την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διοργανώνουν Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες των αντίστοιχων τάξεων των σχολείων της Ομογένειας, με στόχο να εισαχθούν τα οφέλη της παιχνιδοκεντρικής μάθησης και της συνεργατικής δημιουργικής δραστηριότητας σε αυτές τις βαθμίδες. 

Ο διαγωνισμός προτείνεται να διοργανωθεί πιλοτικά το σχολικό έτος 2020-21. Από πλευράς περιεχομένου, προτείνεται οι θεματικές να αντλούνται και να σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας, σύμφωνα με την ύλη που διδάσκεται στις αντίστοιχες βαθμίδες, και πιο συγκεκριμένα: ελληνική αρχαιότητα, βυζαντινός κόσμος, Επανάσταση του 1821, γέννηση του νεώτερου και σύγχρονου Ελληνικού Κράτους έως τις μέρες μας. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πιλοτικού διαγωνισμού: 

  • 21 Σεπτεμβρίου 2020: Προκήρυξη διαγωνισμού· δημοσιοποίηση και διάχυση 
  • β΄ δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2020: Εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς 
  • 23 Απριλίου 2021: Προθεσμία υποβολής 
  • 14-15 Μαΐου 2021: Έκθεση μαθητικών δημιουργιών και απονομή βραβείων 

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στην πρόταση προκήρυξης του διαγωνισμού.

Δείτε την έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας.

Επικοινωνία: educate@ekome.media, 214 4022 522, 214 4022 500 

Σχετικά