Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA201 “Blic & Clic : Bringing life into the classroom: innovative use of mobile devices in the educational process”.

Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+  KA201 “Blic & Clic : Bringing life into the classroom: innovative use of mobile devices in the educational process”.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Blic & Clic : Bringing life into classroom: innovative use of mobile devices in the educational process” («Φέρνοντας ζωή στην τάξη: καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία»), στο οποίο το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου – Βενετόκλειο συμμετείχε ως εταίρος. Το πρόγραμμα, ενταγμένο στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+, ήταν διετούς διάρκειας (Οκτώβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2018) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, εκτός από το Βενετόκλειο – 1ο ΓΕΛ Ρόδου, τα σχολεία : α) Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Φοκσάνι, Ρουμανία, συντονιστής του προγράμματος, β) Istituto di Istruzione Superiore “Martino Filetico”, Φερεντίνο, Ιταλία, γ) Toki Halkali Anadolu Imam Hatip Lisesi, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία δ) Agrupamento de Escolas da Maia, Μαϊα, Πορτογαλία, ε) Zespol Szkol im. por. Jozefa Sarny w Gorzycach, Γκόρζυτσε, Πολωνία, στ) Πανεπιστήμιο UMinho, Μπράγκα, Πορτογαλία.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 183 μαθητές και 67 εκπαιδευτικοί (δείτε όλους τους συμετέχοντες εδώ). Το σχολείο μας πήρε μέρος με 25 μαθητές και 11 εκπαιδευτικούς. Την παιδαγωγική ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος ανέλαβαν οι καθηγητές Αθανασόπουλος Παναγιώτης (συντονιστής), Αλεβίζου Βέρα, Γεωργαλλίδης Δημήτρης, Καράκιζα Χρυσάνθη, Μπλαδένη Άννη, Παπαμεντζέλου Δημήτρης, Τσιμπιδάκη Νίκη, Τσιρέβελος Νίκος, Χαραλαμπίδη Μαρία και Χαραλαμπίδης Λεωνίδας.
Στόχος των προγράμματος ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων καινοτόμου χρήσης φορητών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets, ως βοηθητικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητές και καθηγητές επιμορφώθηκαν στη διδακτική αξιοποίηση των κινητών συσκευών μέσα στην τάξη, λαμβάνοντας μέρος σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων, που υλοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια έξι εκπαιδευτικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε καθένα από τα ισάριθμα σχολεία-εταίρους.
Οι δραστηριότητες, το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και τα συμπεράσματα του προγράμματος καταγράφηκαν με την παραγωγή πνευματικών προϊόντων, όπως η «Εργαλειοθήκη Διδασκαλίας» (Teaching toolkit), τα Σχέδια Μαθημάτων (Lesson plans), o «Οδηγός» (Guideline : Tips and Tricks) και η ανοιχτή διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα με online μαθήματα.

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, τις δραστηριότητες και τις κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και για ελεύθερη πρόσβαση στα πνευματικά προϊόντα, επισκεφθείτε :

Σχετικά