Μαθητικός Διαγωνισμός του Βρετανικού Συμβουλίου «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» – 2020-21.

Μαθητικός Διαγωνισμός του Βρετανικού Συμβουλίου  «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» –  2020-21.

Το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) διοργανώνει για το σχολικό έτος 2020-21 Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου όλης της χώρας.

Δείτε περισσότερα στην εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.