Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21 : Ηλεκτρονικές διευθύνσεις “δωματίων” τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογή Cisco Webex Meetings

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21 : Ηλεκτρονικές διευθύνσεις “δωματίων” τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογή Cisco Webex Meetings

Δημοσιοποιούνται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις “δωματίων” τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογή Cisco Webex Meetings των καθηγητών του σχολείου μας, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αρχίσει τη Δευτέρα 9/11/2021 και για τις επόμενες 3 εβδομάδες.

Σχετικά