Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία του σχολείου από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 – Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου.

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία του σχολείου από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 –  Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας θα επαναλειτουργήσουν με δια ζώσης εκπαίδευση από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021.

Για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων ισχύουν τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 / ΦΕΚ Β 4810/ 31-10-20.

Επίσης, ισχύει ο Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας, όπως ενημερώθηκε από το Νοέμβριο 2020, βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ.

Σχετικά