Αποστολή ελέγχων επίδοσης Α΄Τετραμήνου μέσω email, Παρασκευή 12/2/2021.

Αποστολή ελέγχων επίδοσης Α΄Τετραμήνου μέσω email, Παρασκευή 12/2/2021.

Ανακοινώνεται ότι οι έλεγχοι επίδοσης Α΄Τετραμήνου των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στους γονείς/κηδεμόνες την Παρασκευή 12/2/2021.

Οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μπορούν να επικοινωνήσουν με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, προκειμένου να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεφωνικά. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών/καθηγητριών εδώ.

Σχετικά