4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2020-2021

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και ανά τον κόσμο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».

Δείτε περισσότερα στην εγκριτική απόφαση του Υπ. Παιδείας.

Σχετικά