Νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις “δωματίων” τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογή Cisco Webex Meetings

Νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις “δωματίων” τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογή Cisco Webex Meetings

Δημοσιοποιούνται οι νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις “δωματίων” τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογή Cisco Webex Meetings των καθηγητών του σχολείου μας, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις νέες διευθύνσεις έχει προστεθεί το ψηφίο “2” μετά τη λέξη “secondary”.

Σχετικά