Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Βενετοκλείου 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου σας εύχονται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Σχετικά με την εικόνα:

Η εικόνα θεωρείται έργο του γνωστού Κρητικού αγιογράφου του 15ου αιώνα Ανδρέα Ρίτζου και εκτίθεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα της ιταλοκρητικής ζωγραφικής και αποκαλύπτει τις έντονες επιρροές της δυτικής εικονογραφίας στον Κρητικό ζωγράφο, γεγονός απόλυτα δικαιολογημένο, λόγω της Βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη. Η σύνθεση, ωστόσο, με το μοναδικό θέμα των αρχικών J H S, είναι πρωτότυπη και μοναδική, άγνωστη στη βυζαντινή και δυτική εικονογραφία.

   Η σκηνή περιλαμβάνει τις παραστάσεις της Σταύρωσης, της Ανάστασης και της Εις Άδου Καθόδου, οι οποίες απεικονίζονται στη συντομογραφημένη λατινική επιγραφή J(esus) H(ominum) S(alvator) {Ιησούς Λυτρωτής των Ανθρώπων}, που είναι το έμβλημα των Φραγκισκανών μοναχών. Η λιτή σκηνή της Σταύρωσης καταλαμβάνει τα δύο πρώτα γράμματα και περιλαμβάνει μόνο τις τρεις βασικές μορφές, του Χριστού, της Παναγίας και του Ιωάννη. Κάτω από το Σταυρό υπάρχει μία σπάνια απεικόνιση του ενσώματου Αδάμ μπροστά στο σπήλαιο, ενώ πάνω από την Παναγία και τον Ιωάννη ίπτανται δύο άγγελοι. Στο γράμμα S εικονίζονται δύο παραστάσεις της Ανάστασης, που αποδεικνύουν ότι στο έργο συντίθενται στοιχεία της δυτικής και βυζαντινής εινονογραφίας: ο βυζαντινός τύπος της Εις Άδου Κάθοδου με την έγερση των νεκρών από τους τάφους και ο δυτικός τύπος του Ιησού να εξέρχεται πανηγυρικά από τον τάφο. To χρυσό βάθος που συνηθίζεται στις βυζαντινές εικόνες κοσμείται με ανθισμένους βλαστούς, ενώ μέσα σε ρόμβους περικλείονται ο ήλιος και η σελήνη.

πηγή: https://anthologio.wordpress.com/

Σχετικά