Ενημέρωση για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών

Ενημέρωση για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας της 29/04/2020, προγραμματίζεται η σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.  Συγκεκριμένα :

– Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου.

– Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης & Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου.

-Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

– Ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσεχώς καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες  δείτε :

Σχετικά